Բլոգ

Հայրենագիտության նոր աստիճանը

Հայրենագիտության նոր աստիճանը

Սերգեյ Վարդանեանն աւելի քան յիսուն տարի առաջ է սկսել համշենագիտութեամբ զբաղուել, եւ ինչպէս երէկ, այնպէս էլ այսօր դժուար է խօսել համշենագիտութեան մասին` առանց հոլովելու նրա անունը: Աւելի դիպուկ` ոչ թէ դժուար է, այլ` անհնար, քանի որ նա այն հայագէտն է, որն իր ապրած տարիների մեծ մասը նուիրել է այդ գործին, որը նրա համար, կարելի է ասել, ուսմունք ու համոզմունք է դարձել, որին նա հաւատարիմ է արդէն, ինչպէս ասացինք, աւելի քան կէս դար: 

Սերգեյ Վարդանյանի հեղինակությամբ հրատարակվել է «Բանահյուսական պատումի միջավայրը (Կրոնափոխ համշենահայերի մի զվարճապատումի տարբերակները)» գիրքը

Սերգեյ Վարդանյանի հեղինակությամբ հրատարակվել է «Բանահյուսական պատումի միջավայրը (Կրոնափոխ համշենահայերի մի զվարճապատումի տարբերակները)» գիրքը

Երևանում լույս է տեսել հայ ազգագրագետ, բանահավաք, համշենագետ Սերգեյ Վարդանյանի «Բանահյուսական պատումի միջավայրը (Կրոնափոխ համշենահայերի մի զվարճապատումի տարբերակները)» մենագրությունը (ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիա, Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հրատարակչություն, 352 էջ + 16 էջ գունավոր ներդիր, Երևան, 2022)։ Այդ մասին հաղորդում է Akunq.net-ը՝ հիմնվելով Սերգեյ Վարդանյանի ֆեյսբուքյան էջում հրապարակված տեղեկութունների վրա։ Ինչպես հայտնում է հեղինակը, գրքում նա համեմատում է 1987 թ․ Ղազախստանի, իսկ 2000-2013 թթ․ Թուրքիայի կրոնափոխ համշենահայերից իր կողմից գրի առնված մի զվարճապատումի 6 տարբերակները, ինչպես նաև՝ 1995թ. Բոստոնում մի…

Կարդալ ավելին Կարդալ ավելին

ՀԱՅԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՎԻՐՅԱԼ ԲԱՆԱՀԱՎԱՔ – ԱԶԳԱԳՐԱԳԵՏԸ

ՀԱՅԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՎԻՐՅԱԼ ԲԱՆԱՀԱՎԱՔ – ԱԶԳԱԳՐԱԳԵՏԸ

ՀԳՄ վարչությունը շնորհավորում է արձակագիր, հրապարակախոս, լրագրող Սերգեյ Վարդանյանին ծննդյան 70-ամյակի առթիվ «Գրական թերթը» միանում է  շնորհավորանքին  Լևոն Անանյան,  Արմատների որոնումը (հատված), «Գրական թերթ»,  2002, դեկտեմբերի 27 …Սերգեյը յուրովի այլախոհ* էր։ Առանց ավելորդ աղմուկի, առանց ինքնաթմբկահարման՝ նա նոր սերնդի ուշադրությունը շեղում էր վաղանցիկ, կեղծ արժեքներից,  ինքնուրույն մտածողությունն աղավաղող կաղապարների բեռից, ուղղորդում դեպի սեփական պատմությունը, ինքնության արմատների զորեղությամբ չափում վաղվա սաղարթի փարթամությունը: Նրա բանահավաքչական հերթական մտահղացումը՝ գրի առնել մեր ասացողների վերջին մոհիկաններին, կորստից փրկել հայ բանավոր գրականության գոհարները, իսկական ռումբի պայթյուն էր,…

Կարդալ ավելին Կարդալ ավելին

«Հրեղեն ձիու» թռիչքը

«Հրեղեն ձիու» թռիչքը

Երբեմն, երբ հարցնում են, թե երբ է լույս տեսել իմ առաջին գիրքը, քիչ է մնում բացականչեմ՝ նոր-նոր ուսանող էի: Բայց լռում եմ, որովհետև այդ գեղեցիկ, հաստափոր «Հրեղեն ձին» (1981) բանահյուսական ժողովածուում, հետագայում՝ նաև «Թագավորի երազներում» (2003) իմ բաժինը մի քանի էջ էր: Էջեր, որոնք առ այսօր հոգիս լցնում են սիրով ու խանդաղատանքով: Եթե անկեղծ, ապա այդ պահին չէի էլ հասկանում ո՛չ «Հրեղեն ձին» ժողովածուի, ո՛չ «Պատանի բանահավաք» մրցույթի արժեքը, ո՛չ էլ մրցույթի նախաձեռնող Սերգեյ Վարդանյանի խիզախությունը: Այն պարզապես գիրք էր,…

Կարդալ ավելին Կարդալ ավելին

Նոր գիրք կորած թե մոռացված հայերի միջավայրի մասին

Նոր գիրք կորած թե մոռացված հայերի միջավայրի մասին

Սեղանիս է Սերգեյ Վարդանյանի նոր լույս տեսած «Բանահյուսական պատումի միջավայրը (Կրոնափոխ համշենահայերի մի զվարճապատումի տարբերակները)» գիրքը, որի շնորհիվ հաջողվեց մի շաբաթով կտրվել մեր օրերի ճնշող իրադարձություններից, հեռանալ ոչ շատ վաղ անցյալ և նոր գիտելիք ձեռք բերելու հաճելի պահեր ապրել: Ինչպես բոլոր գիտական գրքերի դեպքում, այս գրքի անոտացիայում էլ գրված է, որ այն հասցեագրված է ոչ միայն ակադեմիական շրջանակներին, այլև «թեմայով հետաքրքրվող ընթերցողներին»: Ընդունված կարգ է կարծես, թեպետ այդպես գրողների համար գաղտնիք չէ բնավ, որ գիտական գրքերի մեծ մասը, բացի նեղ…

Կարդալ ավելին Կարդալ ավելին

Հայկական հեքիաթները գերմաներեն

Հայկական հեքիաթները գերմաներեն

Գերմաներեն լույս է տեսել Սերգեյ Վարդանյանի «Մոռացությունից փրկված հայկական հեքիաթներ» գիրքը, որն ընդգրկում է 82 հեքիաթներ և ժողովրդական զվարճալի պատմություններ, որոնք 1978-1982թթ. տարբեր բարբառներով գրի են առել Հայաստանի, Վրաստանի, Աբխազիայի, Ադրբեջանի, Արցախի, Նախջևանի, Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի հայկական դպրոցի աշակերտները։

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СКАЗКИ ОТ АМШЕНА ДО АРЦАХА

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СКАЗКИ ОТ АМШЕНА ДО АРЦАХА

 Окончание. Начало здесь. Кроме Аракела Баатэряна собирательством фольклора в Арцахе-Карабахе занималась также филолог-фольклорист Маргарит Григорян (Спандарян), которая оставила нам версию сатирической сказки «Охотники из Ардалы» — «Три священника Атерка», сохранившуюся в 5-ом томе сборника «Армянские народные сказки (1966). Как отмечает Сергей Варданян, все включенные в этот том сказки собраны Маргарит Григорян за период 1922 по 1958 годы.  «УРОЖДЕННАЯ ШУШИНКА МАРГАРИТ БЫЛА ВЛЮБЛЕНА В ФОЛЬКЛОР РОДНОГО КРАЯ и еще в школьные годы записала ряд сказок, – пишет Сергей Варданян. — В 1971 г….

Կարդալ ավելին Կարդալ ավելին

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СКАЗКИ ОТ АМШЕНА ДО АРЦАХА

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СКАЗКИ ОТ АМШЕНА ДО АРЦАХА

На базе Института археологии и этнографии НАН РА вышла в свет книга известного ученого, исследователя, эксперта по вопросам амшенских армян Сергея ВАРДАНЯНА «Среда фольклорного повествования (Варианты одной сатирической сказки от исламизированных амшенских армян)». Книга, опубликованная на армянском языке, посвящена исследованию одной сатирической сказки, разные варианты которой присутствуют в устном народном творчестве как исламизированных амшенских армян, так и армян-христиан. КНИГА УНИКАЛЬНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ и представляет собой первый и единственный опыт сравнения 37 сатирических сказок со схожей сюжетной линией. Но это…

Կարդալ ավելին Կարդալ ավելին

Պատմաբանասիրական հանդես

Պատմաբանասիրական հանդես

ՊԲՀ 2023 2-րդ համարում տպագրվել է բանասիրական գիտ. դոկտոր Արմեն Շ. Սարգսյանի գրախոսությունը նվիրված Սերգեյ Վարդանյանի «Բանահյուսական պատումի միջավայրը /կրոնափոխ համշենահայերի մի զվարճապատումի տարբերակները/» մենագրությանը: