Հայոց մայրաքաղաքները

Հայոց մայրաքաղաքները

Հայոց մայրաքաղաքները

Ս․ Գ․ Վարդանյան

Հայաստանի 12 մայրաքաղաքների պատմության մասին է:
Տպագրվել է 1985թ.: