«Համշէն» Հայրենակցական Բարեգործական Հասարակական Կազմակերպութեան ամսաթերթ
Welcome to Dzayn Hamshenakan online
 
Նուիրատուութիւն
 
Ձեր նիւթական օժանդակութեան համար կարող էք կապուել հետեւյալ հասցէին
dzaynhamshenakan@yahoo.com
 
 
Donations
 
For your donations, you can contact us on the following email address:
dzaynhamshenakan@yahoo.com